12 Tip Kolesterol Analizi

Oniki (12) Tip Lipoprotein Fraksiyonu ve Alt Fraksiyonunun Anlamları:
12 tip
- VLDL Kolesterol artmış düzeyleri hipertrigliseridemi ile bağlantılıdır. Trigliseridler aterosklerozdan sorumlu 3 lipid komponentinden biridir.
- A, B ve C orta bantları (IDL ve VLDL dahil kolesterol) Atherojenik Tip III lipid bozukluğu ve kombine Hipertrigliseridemi (yüksek trigliserid) ile bağlantılıdır.
- LDL-1 ve LDL-2 (Yüksek molekül ağırlıklı LDL kolesterol) - Tip II Hiperkolesterolemi (yüksek kolesterol) ve koroner kalp hastalığı ile bağlantılıdır.
- LDL - 3'den 7'ye kadar küçük molekül ağırlıklı (small dense LDL kolesterol) - atherosklerozdan sorumlu 3 lipid komponentinden biridir ve mevcudiyeti kardiyovasküler hastalığı riskinde 3 kat artış olduğunu gösterir, aynı zamanda, metabolik sendrom ve diyabet (şeker hastalığı) ile de bağlantılıdır.
- HDL kolestrol (İyi kolestrol) - Düşük HDL kolesterol olması durumunda koroner kalp hastalığı riski artmaktadır.

Normal referans aralığı dışında olan kolestrol değerleri kolay ayırt edilip yorumlanması için kırmızı olarak belirtilmiştir.
Yükselmiş LDL-3 kolesterolden LDL-7 kolesterole kadar olan kısımda görülen küçük molekül ağırlıklı (small dense LDL) kolesterol, kardiyovasküler hastalık için yüksek riske işaret eder.

Normal Kolesteroller Grafik Tablosu
Normal kolesteroller grafik tablosu

Anormal Kolesteroller Grafik Tablosu
Anormal kolesteroller grafik tablosu


LDL Kolesterol ve CHD (Koroner Kalp Hastalığı) Riski
- LDL Kolesterol atheroskleroz yapan lipoproteinlerin en önemlisidir ve kolesterol düşürücü tedavi programlarının da ana hedefi olmuştur.
Lipoprint Lipoprint, Dünyanın ilk ve tek FDA onaylı 12 tip kolesterol analizi belirleme sistemidir.
- Büyük boyutlu LDL kolesterol (alt fraksiyonlar 1 ve 2) iyi LDL olarak bilinir. Bu LDL kolesterol, hücre zarının devamlılığından, karaciğerin safra asit sentezinden ve steroid hormonlarının üretiminden sorumludur.
- Bununla birlikte yapılan çalışmalarda küçük yoğunluklu LDL kolesterolün kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir.
- Küçük LDL kolesterolün fazlalığı, LDL kolesterol düzeylerinin normal olması durumunda bile kardiyovasküler hastalık riskini üç kat arttırmaktadır.


YÜKSEK KOLESTEROLLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR:
Koroner Damar Sertliği (Koroner Ateroskleroz)
12 tip
- Ateroskleroz (damar sertliği) iskemik kalp hastalığının en sık nedenidir.
- Yüksek kan basıncı, sigara ve hiperlipidemi (kan yağlarının yüksekliği) gibi bazı risk faktörleri koroner aterosklerozla özellikle ilişkilidir.
- Arter daralmasının derecesi miyokard hücrelerini besleyen oksijenden zengin kanın miktarını belirler.
- Koroner arter tıkanması önemli düzeyde ise bulgular ortaya çıkar. Bu bulgular beslenme yetersizliği sonucu oluşan kalp ağrısından miyokard enfarktüsüne kadar değişebilir.

Karotis Damar Sertliği
12 tip
- Beyine ait hastalıkların çoğu aterosklerozdan ve hipertansiyondan kaynaklanır.
- Ateroskleroz iskemik inmenin oluşmasına yol açar. Bu inmenin sonuçları tutulan artere göre değişir.
- Serebral enfarktlar karotis arterininin iç ve dış kollarında tıkanmaya bağlı meydana gelebilirler.
- Aterosklerozun sıklıkla görüldüğü bir diğer bölge ise karotis arterinin ikiye ayrıldığı bufirkasyon bölgesidir.
- Beynin kanlanmasında bozulma yaşamsal işlevlerin kaybı ile sonuçlanır.
Miyokard İnfarktüsü
12 tip
- Miyokard infarktüsü, bir koroner arter tıkandığı zaman, yani lümeni önemli düzeyde daraldığı zaman oluşur.
- Çoğu olguda ateroskleroza sekonderdir.
- Oksijen yokluğunda miyokard hücreleri hasar görür veya hızla ölürler. Dolayısıyla bu durumun erken tanınması yaşamsal önem taşımaktadır.
- Tanı yalnızca semptomlarla doğrulanmamalı ayrıca elekrokardiyografi çekilmeli veya miyokard hasarı sonucunda salınan enzimlere serumda bakılmalıdır.
Obezite ve Kardiyovasküler Risk
12 tip
- Diyetten alınan yağ barsaklardan emilerek lenfatik sistem tarafından karaciğere götürülür ve yağlar burada dönüşüme uğrarlar.
- Lipoproteinlerin oluşturulması için bunlara bağlanan bazı peptidler, içerdikleri protein ve nisbi trigliserid, kolesterol miktarlarına ve taşıdıkları yağ asitlerine göre farklı kategorilere ayrılırlar ve bunların kanda artışının kardiyovasküler hastalık açısından risk faktörü olduğu kabul edilmektedir.
- Bu gerçek çocukluk çağından itibaren akılda tutulmalıdır; çünkü çocuk obezitesi erişkin yaşamda da sürme eğilimi gösterip daha yüksek bir kardiyovasküler hastalık riskine, hastalık haline ve ölüm oranı artışına yol açmaktadır.

İntermitan Klaudikasyon (Egzersize Dayalı Ağrılar ve Topallama)
12 tip
- İntermitan klaudikasyon, kronik tıkayıcı arteriyel hastalığın tipik bir semptomudur.
- Kaslara yetersiz kan gelişi ile ilişkili olarak oluşur ve hasta ağrı nedeniyle yürüme zorluğu çeker.
- Bu bozukluk primer olarak ateroskleroza bağlıdır ve hipertansiyon, hiperkolesterolemi, diyabet ve sigarayı içeren risk faktörlerinden de etkilenir.
- İntermitan olarak adlandırılır çünkü egzersiz sırasında ortaya çıkar ve ağrının geçmesi için bireyin yaptığı işi hemen bırakmasını gerektirir.
- Yeterli düzeyde tedavi edilmezse, ilk önce bireyin dinlenme sırasında ağrı hissettiği bir duruma ilerler, bunu takiben ülserler gelişir ve son olarak da etkilenen arter tarafından beslenen alan civarında gangren oluşabilir.
Kardiyovasküler Sistem Nedir?
- Kardiyovasküler sistem bir damarlar ağı (arterler ve venler) ve bir musküler pompa olan kalpten oluşur.
- Venler gibi arterler de farklı çaplara ve farklı duvar özelliklerine sahiptirler; belirli fizyolojik gereksinimlere göre kendilerini ayarlarlar.
- Kalp kası her kasıldığında bütün vücut hücrelerinin aşaması için gerekli besinleri taşıyan kanı hareket ettirir.
12 tip
- Bu yaşamsal sıvı bütün organlara oksijen sağlar ve hücre metabolizması sonucunda oluşan bir başka gazın yani karbondioksitin atılmasına olanak verir.
- Kardiyovasküler sistem hassas ayarlama yapması insan yaşamının devamı için sürekli olarak hassas ayarlamalar yaparak çalışır. Bu sistemi sıkça etkileyen hastalıklardan herhangi birinin yaşam kalitesini önemli ölçüde değiştirmesinin, çoğu olguda tehlikeye sokmasının nedeni de budur.

Trigliserid Nedir?
- Trigliserid yağın doğada bulunduğu şeklidir.
- Kolesterol gibi hem vücutta yapılır hem de besinlerle alınır.
- Trigliserid düzeyi yüksek olanlarda kalp hastalığı riski artmaktadır.
- Kan kolesterol düzeyi ile kalp hastalığı ilişkisi daha belirgin olduğundan ikinci sırada hedef alınan kan yağıdır.

Kolesterol Nedir?
- Kanımızda bulunan balmumuna benzer bir yağdır.
- Kolesterol bir yandan karaciğerde üretilirken bir yandan da besinlerle alınır.
- Kolesteroller yaşam için hayati önemi olan maddelerdir,fazlası zararlıdır.
- Vücutta hücre zarının oluşumunda ve bazı hormonların üretilmesinde bulunur.
- Kolesterol yüksekliğinde genetik faktörler rol oynayabilir.

Evde kan alımı

Bebek, çocuk kan alımı

Evlilik başvuru

30 yıldır hizmetinizdeyiz

CAP
Laboratuvarımız CAP
kalite kontrol programı
ile tescillidir.
CAP Nedir?


TUV
Türkiye'de ilk TÜV (Südwest) akreditasyon kalite belgeli laboratuvar.